Udgravning på Gråbrødre Torv

Gråbrødre Torv Gråbrødre Torv 8 Arbejdsforholdene var svære Fundament fra klosterkirken Fundament fra klosterkirken
Gråbrødre Torv Gråbrødre Torv 8 Arbejdsforholdene
 var svære
Fundament fra
klosterkirken 
Fundament fra
klosterkirken 
Vivi undersøger Camilla graver Der renses forsigtigt af Skelet 1 Skelet 2
Vivi undersøger Camilla graver Der renses 
forsigtigt af
Skelet 1 Skelet 2

Fra d. 13. november 2003 til d. 3. december 2003 var Sus med på en arkæologisk udgravning for Københavns Bymuseum på Gråbrødre Torv i København.

Gråbrødre Torv nr. 8 skal sættes i stand og i den forbindelse er det nødvendigt at forstærke fundamentet. Desuden skal der graves ud i kælderen for at få højere til loftet. I den forbindelse stødte man på en del store sten, der lå i en sammenhæng. Desuden fremkom der en betydelig mængde menneskeknogler. Københavns Bymuseum blev tilkaldt og en arkæologisk udgravning blev iværksat.

Udgravningen varede i små tre uger, hvorefter ejeren af huset satte byggeriet i bero. Herefter var fortidsminderne ikke længere i fare og derfor blev udgravningen afsluttet. Hvis bygherre genoptager anlægsarbejdet, skal der øjeblikkeligt arkæologer på igen. Desværre har bygherren ikke været særlig samarbejdsvillig i dette tilfælde. Men fortidsminder er gudskelov beskyttet af Museumsloven.

Udgravningen afslørede et stort øst-vest-vendt kampestensfundament. Nord for resterne af dette fundament lå ca. 10 mere eller mindre intakte begravelser. Den næstsidste dag fremkom et kvindeskelet, som havde et lille barn liggende på brystet. Kvinden havde sin venstre arm lagt om barnet, som døde mellem sin 8. fostermåned og 1. måned efter fødslen. Det er derfor nærliggende at tro, at kvinden og barnet er død i barselsseng.

Vi ved, at der omkring 1230 blev anlagt et munkekloster (Gråbrødre Kloster) på det nuværende Gråbrødre Torv. Klosterkomplekset er i starten lille, men efterhånden vokser det til et firlænget kompleks med tilhørende kirke og kirkegård. Klosteret bliver nedlagt kort før reformationen i 1536

Vi er ret overbeviste om, at vores fundament er rester af klosterkirken. Vi ved med sikkerhed, at begravelserne stammer fra klosterkirkegården.

Det var alt i alt en meget spændende udgravning, hvor efterbearbejdningen vil kaste lys over det ellers så ubelyste Gråbrødre Kloster.

Se video fra udgravningen HER